E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Vädervarningssystemet görs om

SMHI förnyar sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare.

Nya vädervarningar införs i april

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

I dag bygger SMHI:s vädervarningssystem på fasta värden; klass 1, 2 och 3. Värdena är samma i hela Sverige. Det gör att det kan vara svårt för allmänheten och samhället att bedöma ett väders lokala och regionala konsekvenser.

Vädervarningar där det får konsekvenser

Det nya varningssystemet innebär att beslut att utfärda vädervarningar fattas utifrån regionalt anpassade värden, aktuella riskfaktorer beroende på årstid, tid på dygnet eller kombination av väder.

Grundprincipen för det nya systemet är att det ska varnas – när och där – ett väder kan leda till konsekvenser för samhället.

Till exempel kan ett snöoväder i Lysekil få lokalt större konsekvenser för samhället än i Vänersborg. Den kommunen har högre beredskap för stora snöfall. Det kan innebära att en vädervarning utfärdas för kustområdet men inte för Vänersborg.

Så ändras vädervarningarna

Klass 1, 2 och 3-varningarna tas bort och nya konsekvensbaserade vädervarningar införs.

De nya varningsnivåerna är gul, orange och röd.

Det här betyder varningsnivåerna och så här ska du agera:

  • Gul varning: Konsekvenser förväntas. Var uppmärksam! Särskilt på väderkänsliga platser.
  • Orange varning: Allvarliga konsekvenser förväntas. Undvik att utsätta dig för vädret!
  • Röd varning: Mycket allvarliga konsekvenser förväntas. Avstå helt från att utsätta dig för vädret!

Meddelanden istället för utfärdande av risk

Kopplat till de nya vädervarningarna kan SMHI publicera meddelanden om risk för vattenbrist, höga temperaturer och brandrisk. Meddelandena ersätter myndighetens utfärdande av ”risk” för allvarliga väderrelaterade situationer.

Få vädervarningar i mobiltelefonen

Vädervarningarna publiceras på SMHI:s webbplats. Via SMHI:s app går även att få lokala och regionala vädervarningar som push-notiser direkt i mobiltelefonen.

Väder Väderprognoser Klimat- & Vädertjänster i Sverige | SMHI Länk till annan webbplats.

SMHI Väder – Appar på Google Play Länk till annan webbplats.

SMHI:s app SMHI Väder för Iphone i Apple Store Länk till annan webbplats..

Nya vädervarningar följer globala råd

SMHI:s förnyande av vädervarningssystemet är i linje med den globala utvecklingen på det meteorologiska området för ökad beredskap för extrema väderhändelser.

Samhällets oförmåga att bedöma faror vid väderhändelser har tydliga kopplingar till de konsekvenser som uppstår, enligt FN-organet World Meteorological Organization (WMO) som förordar en övergång konsekvensbaserade vädervarningar.