E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 5 februari.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.

  • Ett osäkert läge när det gäller smittspridningsläget såväl regionalt som lokalt råder fortfarande.
  • Regeringen förlänger restriktioner kring max antal deltagare vid allmänna sammankomster/offentliga tillställningar till alkoholförsäljningsförbud på restauranger från klockan 20.
  • Folkhälsomyndigheten meddelar lättnader i de allmänna råden som innebär att ungdomar som är födda 2002 eller senare tillåts delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter.
  • Folkhälsomyndigheten presenterar uppdaterade rekommendationer för kommande faser om vilka som ska prioriteras för vaccinering av covid-19 
  • Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 20 nya fall vecka 4, vecka 3 noterades 21 bekräftade fall i kommunen.
  • I Socialförvaltningen finns 1 brukare och 3 medarbetare med bekräftad Covid-19.
  • Vaccination av omgång 2 har inletts på särskilda boenden för äldre. Socialförvaltningen ser en ökad efterfrågan på egentester.
  • I Utbildningsförvaltningen är läget oförändrat mot föregående vecka. Nya rekommendationer om idrott i gymnasieåldrar för elever födda 2002 gäller.
  • Folkhälsomyndigheten har under veckan varnat för att ökade kontakter människor emellan riskerar att orsaka en tredje våg.