Translate site

Translate

Meny

Lägesbild Covid-19 för kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen för Covid-19 den 29 januari.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.

  • Antalet nya smittade har fortsatt minska.
  • Mer än en halvering av nya smittade i vår kommun under veckan.
  • Högstadiet återgår succesivt från distansundervisning till normal skolgång.
  • I Västar Götalandsregionen forsätter antalet Covid-patienter att minska.
  • Polisen och Länsstyrelsen varnar för vaccinationsbedrägerier.
  • Hjälp till att minska smittspridningen genom att följa råden och rekommendationer.