Meny

Lägesbild om covid-19 i kommunen

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden gällande covid-19 i kommunen den 22 januari.

Varje vecka uppdaterar kommunalrådet Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.