Meny

Medborgardialogen -nu drar vi snart igång arbetsgruppen!

Nu är intervjuerna genomförda och med det går vi in i en ny fas i arbetet.

Under hösten genomförts ett hundratal intervjuer där insamling av olika perspektiv och värdefulla reflektioner runt trygghetsfrågan har varit i fokus.

Dialogteamet har träffat många engagerade medborgare och tagit del av kloka synpunkter som inkommit under intervjuerna. Intervjuerna sammanställs och blir en grund i den så kallade perspektivrapporten som blir klar under våren.

Intervjumaterialet tematiseras och nästa steg är att bilda en arbetsgrupp där medborgare, kommunala tjänstepersoner och politiker ingår.

Vi vill att du är med!

I arbetsgruppen kan du bidra med värdefull kunskap och tankar. Dialogen i arbetsgruppen kommer att ledas av en konsult som är anlitad av SKR, tillsammans med två dialogledare från Lysekils kommun.

Dialogarbetet ska leda till konkreta förslag som kan bidra till en trygghet för alla i vår kommun. Du är varmt välkommen att höra av dig till medborgardialog@lysekil.se om du är intresserad av att delta i arbetsgruppen.

- Lysekil ska vara en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro, och det ska vara en trygg plats. En utveckling av metoden medborgardialog är en del i vårt arbete med hållbarhet, demokrati och trygghet. Genom medborgardialogen hoppas vi öka medborgarnas delaktighet och gemensamt hitta konkreta förslag som kan bidra positivt till trygghetsarbetet och kommunens utveckling, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Perspektivrapporten kommer i slutet av mars

När perspektivrapporten är klar där bland annat intervjuerna och arbetsgruppernas lösningar utgör en del av sammanställningen, kommer den att publiceras på kommunens webbplats och göras tillgänglig för alla att läsa.

Vad är medborgardialog?

Läs gärna mer om medborgardialog:

Medborgardialog och delaktighet - SKRlänk till annan webbplats

Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor - SKRlänk till annan webbplats

Medborgardialog - Lysekils kommunlänk till annan webbplats

Har du frågor om medborgardialog?

Kontakta utvecklingsstrateg Sanna Lannesjö, sanna.lannesjo@lysekil.se eller via Kontaktcenter på 0523- 613000.

Medborgardialog är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målenlänk till annan webbplats och Vision Lysekil 2030:

Som ledstjärna i kommunens arbete finns vision Lysekil 2030 som visar åt vilket håll kommunen vill utvecklas. I Vision 2030 står det:

Lysekil – kreativitet och framtidstro

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.

Lysekil – den självklara mötesplatsen

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar besökare året runt.

För att Agenda 2030öppnas i nytt fönster ska kunna genomföras är det lokala engagemanget centralt. Här ska politiken som förändrar samhället genomföras och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter. Samtidigt måste det finnas en förståelse om hur de lokala förutsättningarna påverkas av ett globalt sammanhang och att det lokala agerandet får globala konsekvenser. Vi skapar tillsammans det samhälle vi lever i. Medborgardiaog är en del av utvecklingen av arbetet med social hållbarhet och Agenda 2030 i vår kommun.

Vision Lysekil 2030 - Lysekils kommunlänk till annan webbplats