Translate site

Translate

Meny

Medborgardialogsarbetet går in i ny fas

Nu är intervjuerna genomförda och med det går vi in i en ny fas i arbetet.

I medborgardialogsarbetet har det genomförts ett hundratal intervjuer där insamling av olika perspektiv och värdefulla reflektioner runt trygghetsfrågan har varit i fokus.

Vi vill tacka alla som deltagit

Det har varit mycket intressant att träffa alla engagerade medborgare och ta del av kloka synpunkter som inkommit under intervjuerna. Intervjuerna sammanställs och blir en grund i den så kallade perspektivrapporten som blir klar under våren. Ett stort tack till alla er som har varit med i den här delen av arbetet!

Du kan fortfarande vara delaktig i det pågående arbetet

Intervjumaterialet har tematiserats och nästa steg är att bilda en arbetsgrupp där medborgare, kommunala tjänstepersoner och politiker ingår. Om du vill vara med i arbetsgruppen kan du bidra med värdefull kunskap och tankar. I arbetsgruppen diskuteras olika kreativa lösningar som vi önskar kan leda till en trygghet för alla i vår kommun. Du är varmt välkommen att höra av dig till medborgardialog@lysekil.se om du är intresserad att delta i arbetsgruppen.

Perspektivrapporten kommer i slutet av mars

När perspektivrapporten är klar där bland annat intervjuerna och arbetsgruppernas lösningar utgör en del av sammanställningen, kommer den att publiceras på kommunens webbplats och göras tillgänglig för alla att läsa.

Vad är medborgardialog?

Läs gärna mera om det i de blå länkarna:

Medborgardialog är en del av Lysekils kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med Agenda 2030-målenlänk till annan webbplats och Vision Lysekil 2030:

Som ledstjärna i kommunens arbete finns vision Lysekil 2030 som visar åt vilket håll kommunen vill utvecklas. I Vision 2030 står det:

Lysekil – kreativitet och framtidstro

Vi känner stolthet över vår kommun, vår historia och tror på framtiden – vi gör vågen för människors och företags kreativa initiativ. Vi är en kommun med växtkraft, såväl i stadskärnan som i de mindre samhällena och ute på landsbygden.

Lysekil – den självklara mötesplatsen

Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Tillit och tolerans är honnörsord – vi vågar se varandra, mötas och utvecklas. Lysekil är känt för sitt goda värdskap, spännande aktiviteter och evenemang som lockar besökare året runt.

För att Agenda 2030öppnas i nytt fönster ska kunna genomföras är det lokala engagemanget centralt. Här ska politiken som förändrar samhället genomföras och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter. Samtidigt måste det finnas en förståelse om hur de lokala förutsättningarna påverkas av ett globalt sammanhang och att det lokala agerandet får globala konsekvenser. Vi skapar tillsammans det samhälle vi lever i. Medborgardiaog är en del av utvecklingen av arbetet med social hållbarhet och Agenda 2030 i vår kommun.

Vision Lysekil 2030 - Lysekils kommunlänk till annan webbplats