Translate site

Translate

Meny

Halkan orsakar stora problem för vården

Var försiktig, ta inga onödiga risker och använd broddar.

Halkan orsakar stora problem för vården. I normala fall har man möjlighet och kapacitet att göra omprioriteringar för att hantera en sådan här topp.

På grund av pandemin är allt nu så ansträngt att vi är på marginalen att kunna klara alla patienter. Var försiktig, ta inga onödiga risker och använd broddar om du måste ut uppmanar sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Med det uppmuntras alla fastighetsägare i kommunen att salta och grusa på platser där det är risk för isbildning eller halkrisk.