Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen Covid-19

Här kommer lägesrapport för årets första 8 dagar 2021

Den här veckan kommer det inte en film med kommunalrådet Jan-Olof Johannson. Den kommer nästa vecka. Men läs gärna ändå om rådande läge.

Ett mycket allvarligt läge i regionen

Höga nivåer av smittspridning utan tecken på avmattning råder. Under förra veckan konstaterades över 8 200 fall. Det är betydligt fler än veckan innan och nästan lika mycket som vecka 51. Ett mycket allvarligt läger råder både på våra sjukhus och ute i samhället.

Det har aldrig vårdats så många personer med covid på våra sjukhus som det gör den här veckan. IVA-patienterna är fortfarande något färre jämfört med i våras men en stor belastning. Det flyttas patienter mellan sjukhus på grund av den höga beläggningen. Vi ser också liknande bilder i kringliggande regioner.

Lysekils kommuns nuläge i antal covid-fall

Den kommunvisa Covid-statistiken, som publiceras varje torsdag kl.14, visar på 90 nya fall för vecka 53.

Den föregående veckan rapporterades det om 31 nya fall inom kommunens geografiska område. En dramatisk ökning från föregående vecka och ny lokal toppnotering i antal nya fall.

Totalt har vi sedan Coronahändelsens början 411 bekräftade fall av Covid-19.

Information från verksamheter

Socialförvaltningen

  • Tre bekräftade fall bland brukare inom Socialförvaltningens verksamheter
  • 24 bekräftade fall bland medarbetare inom Socialförvaltningens verksamheter.
  • Förvaltningen rapporterar i övrigt om fortsatt hög sjukfrånvaro och hög belastning.

Utbildningsförvaltningen

  • Utbildningsförvaltningen rapporterar om att de från och med måndag även övergår till fjärrundervisning för högstadieeleverna.

Från och med måndag 11 januari till och med fredag 22 januari kommer Gullmarsskolans årskurs 7–9 bedriva fjärrundervisning. Det innebär att eleverna kommer följa undervisningen hemifrån enligt sitt ordinarie schema. Det sker digitalt i realtid.

Beslutet grundar sig på den tydliga rekommendation som Smittskydd Västra Götaland utfärdade samt den regeländring skolministern tillkännagav under torsdagen. Vi ser också att smittoläget är på hög nivå i Lysekil för närvarande. Syftet med beslutet är att förhindra en ökad smittspridning i ett läge där sjukvården är ansträngd, säger Lennart Olsson chef Utbildningsförvaltningen.

  • Gymnasieskolan fortsätter med fjärrundervisning.
  • Kultur och fritid har samma åtgärder som tidigare, idrottsanläggningar är stängda för inomhusaktiviteter och bibliotek har anpassat verksamheten.
  • Musikskolan har ingen dans och körverksamhet för närvarande

Nationell nivå

Allmänna råd om munskydd

Den 30 december publicerade Folkhälsomyndigheten ett nytt allmänt råd om att munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken under rusningstrafik (kl 07-09 och 16–18).

Mer information finns att läsa på Västtrafiks egna webbplats.

Ny pandemilag

Riksdagen har idag fredag 8 januari beslutat att anta den tillfälliga ”pandemilagen” som börjar gälla nu på söndag den 10 januari.

Den ger Regeringen möjlighet att besluta om begränsade öppettider eller hur många personer som får vistas i en lokal eller plats. I mycket allvarliga fall kan verksamheter helt stängas ned eller av.

En rad olika verksamheter omfattas av lagen, som exempelvis butiker, köpcentrum och liknande samt lokaler, exempelvis festvåningar, och platser för privata sammankomster och allmänna platser, som parker och badplatser med mera.

Den tillfälliga covid-19-lagen ska gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.

Vaccination

Har du undringar om kommande vaccination finns mycket information att hämta på nedanstående länkar.

Kom ihåg!

Det är ett bekymmersamt läge och det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att begränsa smittspridningen.

Håll avstånd, sköt din handhygien, stanna hemma om du känner minsta symtom, provta dig vid misstanke om covid-19 och håll dig uppdaterad och följ de gällande råden.

Med den nya pandemilagen kan det komma ytterligare skärpningar.

Håll dig uppdaterad på www.krisinformation.selänk till annan webbplats!
Var rädd om dig!