Translate site

Translate

Meny

De nya restriktionerna gäller till 24 januari

Beslut om skärpta restriktioner - läs nedan.

De nya restriktionerna innebär bland annat

 • Idrottshallar för inomhusidrott stängs för föreningsdriven verksamhet. Utomhusarenor ska vara tillgängliga för föreningsdriven verksamhet, men där ska tillhörande omklädningsrum stängas. Beslut gällande förbud för allmänheten att boka idrottsanläggningarna gäller fortsatt och beslutet i sin helhet gäller till och med den 24 januari.
 • Biblioteket håller fortsatt stängt och bedriver utlåning helt och hållet genom Take Away-utlåning.
 • Fritidsgårdsverksamheten bedöms vara av vikt för trygghetsarbetet i Lysekils kommun och ska fortsatt vara öppen. De aktiviteter som genomförs inom fritidsgårdsverksamheten ska vara coronasäkrade så långt det är möjligt.
 • Fjärrundervisningen fortsätter på Gullmarsgymnasiet.

Nationellt gäller för alla

Situationen fortsätter vara mycket allvarlig. Smittspridningen är hög och läget i vården är väldigt ansträngt. Personal inom sjukvården och äldreomsorgen jobbar dygnet runt. Jag hoppas och tror att alla i Sverige förstår allvaret och att julen kommer att behöva firas på ett annat sätt än vanligt. Vi behöver tillsammans hålla ut lite till”, säger statsminister Stefan Löfven.

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.
 • Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.
 • Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.