Translate site

Translate

Meny

Statligt Servicekontor till Lysekil

Foto:Frugan/ Mostphotos

Idag överlämnades en statlig utredning med förslag om inrättande av ett antal nya servicekontor för statliga myndigheter till civilminister Lena Micko (S).

I utredningen finns också förslag om att fler myndigheter ska anslutas till servicekontoren. Förslaget, som är en del av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, skickas idag ut på remiss.

Planer på att inrätta fler servicekontor

Idag finns 117 servicekontor runtom i landet och fyra till är på väg att inrättas. Vid kontoren kan besökare göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt vid vissa kontor även Arbetsförmedlingens tjänster.

I utredningen föreslås att även Centrala studiestödsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen bör kunna ingå i kontorens verksamhet. Utredningen ser också att det är önskvärt att samverka med Polismyndigheten men här lämnas inget konkret förslag på grund av pågående förstudier.

Utredaren föreslår att ytterligare minst 28 nya kontor inrättas och att ett av dessa lokaliseras till Lysekil.

Statligt servicekontor i Lysekil

Det är en välkommen julklapp som civilminister Lena Micko överlämnar till oss i Lysekils kommun säger kommunalrådet Jan-Olof Johansson (S). Ett statligt servicekontor innebär att fler statliga myndigheter än polisen kommer att finnas på plats här i Lysekil för att ge service åt kommunens invånare.

Ett statligt servicekontor ger en ökad samhällsservice och skapar en ökad attraktionskraft för Lysekil som kommun att leva och bo i.

Med planeringen av det nya servicekontoret startas ett nära samarbete mellan kommunen och statens servicecenter för att hantera etableringen på plats här i Lysekil, avslutar Jan-Olof.