Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.

På grund av tekniska problem är filmen inte textad denna vecka. Du kan istället ta del av innehållet via text i denna nyhet om du önskar det nedan.