Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen. Observera att sedan filmen spelades in vid 9-tiden i morse, fredagen den 27 november, har det bekräftats att boende vid ett av våra äldreboenden testats positiva med covid-19.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.