Translate site

Translate

Meny

Publikgräns på 8 personer

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare från den 24 november.

Beslutet fattades den 23 november och innebär alltså att det från och med den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Bakgrunden till beslutet är förstås att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som naturligtvis även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Fortsatt hög smittspridning

Den 20 november beslutade regeringen att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta (8) personer från och med 24 november.

Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. Den 23 november beslutade vi att maxantalet på 8 personer även ska gälla för sittande publik i Västra Götaland från 24 november. Detta beslut gäller istället för regeringens beslutade undantag för sittande publik. Det enda undatag vi har i Västra Götaland är undantaget för begravningar som alltså får samla max 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut har tagits mot bakgrund av att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har fattats efter avstämning med länets smittskyddsläkare.