Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen vecka 47

Kommunalrådet Jan-Olof Johansson

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

På grund av tekniska problem är filmen inte textad denna vecka. Du kan istället ta del av innehållet via text i denna nyhet om du önskar det nedan.

Hej!

Idag är det den 20 november och vi har tagit oss tillbaka Lysekil. Idag sitter jag utanför Fiskhamnskajen. Jag kan börja med att rapportera att Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen de beslutade så sent som igår att de skärpta råden och rekommendationerna som Västra Götalandsregionen själva har gått ut med förlängs nu och kommer i första hand gälla till den 13 december.

Maxantal på åtta personer

Regeringen beslutade tidigare i veckan att det maxantal på deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är maxantalet på åtta personer.

Som vanligt gäller ju i första hand att vi ska umgås med dem vi bara träffar dagligen.

Men är det tillfällen vi deltar i eller själva arrangerar så är det här talet på åtta personer normerande så vi följer det också när det är möten vi själva inte kan undvika eller deltar i.

Kommenens egna vidtagna åtgärder

Här i kommunen vad gäller de skärpta råden och rekommendationerna har vi vidtagit en del egna åtgärder.

Äldreboenden

Avråder att besöka de på våra äldreboenden, och det gäller fortsatt. Om du känner att du ändå behöver träffa anhöriga eller bekanta på våra äldreboenden så ta först en kontakt med ledningen på boendet och berätta att du vill komma.

Biblioteken

När det gäller biblioteken så är de inte stängda, men man släpper inte in besökare utan erbjuder ändå en utlåning. Den kallas Take-away. Man får ut böcker man önskar låna ändå.

Idrottshallar

I veckan beslutade vi i kommunen också att idrottshallar, sim- och ishallar stängs för allmänhetens fritidsaktiviteter. Men kommer fortsatt hållas öppet för skolans verksamhet, men även för viss föreningsdriven aktivitet. Där har föreningarna själva ansvar för att de skärpta råden följs.

Gymnasium

På Gullmarsgymnasiet, där har man gått över till distansundervisning i vissa klasser. Det gör man för att minska trängseln lokalt på skolan.

Statistik och antal sjuka

Folkhälsomyndighetens statistik i kommunerna kan vi se i förra veckan är nio stycken nya anmälda fall smittade personer i vår kommun. En minskning mot veckan innan då det var elva personer. En viss positiv utveckling är det i varje fall.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen rapporterar att vi inte heller den här veckan har några smittade på våra boenden, våra äldreboenden eller på våra LSS-boenden. Och inga smittade bland brukarna i övrigt heller eller bland personalen. En stor del av personalen är dock hemma med förkylningssymtom och väntar på svar från sina tester. En viss belastning råder och man arbetar med att få fram vikarier.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen rapporterar att när det gäller förskolan så är fler barn närvarande än det var i våras, men många bland personalen är hemma med förkylningssymtom och väntar svar på sina tester. Det innebär en större belastning på kvarvarande personal som arbetar i verksamheten. Vikarieförsörjningen arbetas på men i nuläget är det ingen lätt uppgift. Samma råder i skolan också.

Västra Götalands län

Ser man i Västra Götaland som helhet är det en ökning av patienter på sjukhusen.

Man har trots de begränsningar vi redovisade förra veckan då det gäller provtagningskapaciteten har man ändå lyckats öka, då hade man ett tak på 30 000 st, men i slutet av förra veckan klarade man ändå av att ta emot och analysera 41000 st provsvar. I genomsnitt säger man att ungefär 10 procent av de provsvaren är positiva.

Följ råden!

Det är fortsatt många nya fall inom sjukvården och det finns en oro för att klara belastningen här under hösten och vintern.

Alla behöver hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Enklaste gör vi det genom att följa de råd och rekommendationer som gäller.

Ta del av de råd och rekommendationer på kommunens hemsida eller www.krisinformation.selänk till annan webbplats. Myndigheten för säkerhet och beredskap står bakom den.

Ett nationellt upplysningsnummer går också att ringa 113 113.

Tack ska ni ha från mig!

Jan-Olof Johansson Kommunalråd Lysekils kommun.