Translate site

Translate

Meny

Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige 18 november

Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige 18 november

Kommunfullmäktige sammanträder 18 november med start
kl. 17.30 i Brastads Folketshus med halverat antal ledamöter på grund av förvärrad smittspridning.

Mötet är öppet för allmänheten men på grund av pandemin önskar kommunfullmäktige att allmänheten följer sammanträdet via webbsändningen.

Samtliga partier är överens om att tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige under november och december från 31 till 17 för att minska risken för smittspridning.

Det är upp till varje parti att själva välja vilka ledamöter som ska närvara, och majoriteten och proportionerna ska bevaras som om det vore full närvaro.

Fördelning efter halvering (normal fördelning inom parantes)

Socialdemokraterna 4 (8)
Liberalerna 1 (2)
Centerpartiet 1 (2)
Miljöpartiet 1 (1)
Lysekilspartiet 4 (7)
Moderaterna 2 (3)
Sverigedemokraterna 2 (4)
Kommunistiskapartiet 1 (2)
Vänsterpartiet 1 (2)

Mötet är öppet för allmänheten men på grund av pandemin önskar kommunfullmäktige att allmänheten följer sammanträdet via webbsändningen.