Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen vecka 46

Jan-Olof Johansson

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.