Meny

Lägesbild för kommunen vecka 43

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.