Translate site

Translate

Meny

Kommuner tillsammans mot framtiden

Strukturbild Fyrbodal - Lysekils kommun. Rådslag med ledningsgruppen.

Strukturbild Fyrbodal är en process för att skapa en gemensam bild av framtiden för våra 14 kommuner i Fyrbodal, som visar vart vi är på väg tillsammans och hur vi vill att det ser ut när vi är framme.

Hittills har rådslag genomförts i ledningsgrupper i sju av våra kommuner. En av dessa är Lysekils kommun där deltagandet var initierat och tankarna konstruktiva. Den stora innovationspotentialen inom marina näringar, tillgången till djuphamn, behovet av att släppa på prestigen kommuner emellan och den viktiga kopplingen till högskola och universitet, var några av de områden som lyftes.

Tar del av varandras perspektiv

- Det är värdefullt att lyfta blicken från vardagens frågor och tillsammans gå framåt i tanken. Det var mycket givande att diskutera och ta del av varandras perspektiv på framtiden. Energin var hög och engagerad. Det är tydligt att inom områden som exempelvis näringsliv, infrastruktur och kompetensförsörjning behöver vi kommuner i Fyrbodal se till gemensamma intressen och planera tillsammans för lösningar som lyfter och gagnar oss i det längre perspektivet, sägerLeif Schöndell, kommundirektör i Lysekils kommun.

Gemensam bild av framtidens Fyrbodal

Processledare Christel Thuresson, som leder rådslagen, ser redan nu skillnader, men även likheter i vad kommunernas ledningsgrupper väljer att lyfta och fokusera på.

- Det finns tydliga skillnader mellan kommunerna och det kan vara lätt att fastna i dem, men det finns också många likheter och områden där vi kan verka tillsammans för att hushålla med våra resurser och skapa det goda livet. Ensam är inte alltid stark. Allt fler frågor kräver planering och samverkan med andra. I dessa dialogmöten i kommunernas ledningsgrupper mejslas dessa frågor ut och en bild av en gemensam framtidens Fyrbodal växer fram, säger processledare Christel Thuresson

- Det var mycket givande att diskutera och ta del av varandras perspektiv på framtiden - energin var hög och engagerad när vi hade rådslag med ledningsgruppen, säger Leif Schöndell, kommundirektör (längst ner till höger).