Translate site

Translate

Meny

Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning

Du som slumpmässigt blir utvald får chansen att svara på frågor om vår kommun – dina svar är viktiga!

Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning skickas slumpmässigt ut till invånare i de kommuner som deltar. Din medverkan i undersökningen är viktig och resultatet i undersökningen hjälper våra politiker att fatta beslut.

Tyck till om vår kommun

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

För deltagande kommuner ger SCBs medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Det handlar till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

Besvara på webben eller på papper

Du som deltar kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas ut i slutet av augusti.

Enkäten på andra språk

Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska. Om du behöver en arabisk enkät ska du kontakta SCB.

Sista svarsdag

Svaren ska vara SCB tillhanda den 3 november, då stänger insamlingen. Tänk på att om du ska skicka in enkäten med post måste den postas senast den 28 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november kl. 13.00.