Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen

Jan-Olof Johansson och Eva Andersson.

Kommunalråd Jan-Olof Johansson och chef för socialförvaltningen, Eva Andersson, talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.