Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.

Den här veckan filmade vi redan på onsdagen och kompletterar därför med uppdaterad statistik i textform. Filmen hittar du lite längre ner.

Lägesrapport från förvaltningarna

Uppdaterade siffror från Socialförvaltningen visar att det inte finns några bekräftade fall hos varken brukare eller medarbetare inom socialförvaltningens verksamheter. Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt för att bygga upp ett beredskapslager av skyddsmateriel som ska räcka i 8 – 10 månader.

Utbildningsförvaltningen rapporterar om att en fortsatt hög frånvaro är noterad. Förvaltningen bedömer att det är en kombination av förkylningssymtom som alltid inträffar några veckor efter skolstart och den ökade vaksamheten på Covid-symtom.

Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar om bemanningssvårigheter inom Serviceavdelningen på grund av hög frånvaro.

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar på 5 nya fall för vecka 36, vilket innebär en ökning från föregående vecka då det var 2 fall. Det innebär i sin tur att vi gått från en 109:e plats till 29:e plats bland Sveriges kommuner.