Meny

Utökad tillsyn på serveringsställen under sommaren

servering.

Av de 167 kontroller som gjordes meddelades en varning och ingen verksamhet stängdes ner till följd av tillsynskontrollerna.

Sommaren 2020 blev annorlunda. När det blev bestämt att reserestriktionerna skulle hävas och vi såg att människor började boka in sina semestrar i Bohuslän då fick vi planera om sommarens tillsynsverksamhet på kommunens serveringsställen.

Sammanlagt gjordes 167 kontroller för att se att reglerna för trängsel på serveringsställen efterlevdes. Vid 45 tillfällen såg handläggaren avvikelser. När felen rättades till inom en kort tid så meddelades bara en varning. Ingen verksamhet stängdes av tillsynsmyndigheten under sommaren.

Informerade innan sommaren

Från påskhelgen och fram till midsommar arbetade miljöenheten med att informera alla serveringsställen om de nya smittskyddsreglerna. Handläggarna hade då tät kontakt med många krögare som ville ha råd om hur man skulle göra i den egna verksamheten.

Från midsommarhelgen började kontrollen ute på restauranger och barer. Tillsyn gjordes både på dagtid och nattetid för att se att en följde reglerna för att förhindra smittspridning. I kontrollarbetet har mycket tid lagts på dialog för att hitta tillexempel rätt möblering eller serveringsrutin för att syftet med lagen ska kunna uppfyllas på alla serveringsställen.

Inrapporteringen avslutad

Miljöenheten hade den intensivaste tillsynsfasen fram till slutet på juli för att säkerställa att förutsättningarna för att smittskyddslagstiftningen skulle kunna efterlevas var goda när de intensivaste turismveckorna kom. Nu är den fasen över och utökade tillsynskontrollen, där man rapporterat till Länsstyrelsen, har nu avslutats.