Translate site

Translate

Meny

Allvarlig händelse i Norra Hamnen

Lysekil.

Med anledning av händelsen i Norra Hamnen torsdagen den 20 augusti vill Lysekils kommun förmedla en samlad bild av händelseförloppet.

Vi förstår att händelsen har lett till en stark oro och vi har även noterat att rykten florerar. Lysekils kommun vill med denna information delge den bekräftade information som har kommit oss tillkänna via Polismyndigheten och kommunens fältteam.

Singelolycka

Polisens utredningsarbete hittills visar att händelsen startades med en singelolycka med en personbil. Polisen blev beordrad till platsen med anledning av att en bil kört in i en stenstolpe i Norra Hamnen. I bilen färdades två personer. Polisen uppger att möjlig anledning till olyckan är att föraren har gasat för mycket och att han är en oerfaren förare.

I direkt anslutning till olyckan kom den person som disponerar bilen till platsen. Han uppträdde mycket aggressivt. I anslutning till detta kom kommunens fältteam till platsen. Fältteamet uppfattade det som att den aggressiva mannen var på väg att knivhugga en annan man. En av fältarna skrek då högt mot mannen med kniven i försök att avvärja angreppet. Det gjorde att den aggressiva mannen bytte fokus och istället började jaga fältteamet.

Fältteamet ringde Polisen klockan 19.05 samtidigt som de jagades av den knivbeväpnade mannen. Fältteamet upplevde att många personer rörde sig i området och att risken var hög för att många skulle kunna komma att skadas i den pågående attacken.

Samtal till SOS Alarm

Flera samtal kom in till SOS Alarm som gjorde bedömningen att händelsen riskerade att leda till ett stort antal skadade. Det hanterades då initialt som en så kallad Pågående Dödligt Våld-händelse. Det innebär att SOS Alarm larmar Länsstyrelsen som då larmar kommunens säkerhetsstrateg för att sätta kommunens krisledningsorganisation i beredskap. Kommundirektör och berörda funktioner underrättades och samverkan skedde med SOS Alarm, Länsstyrelsen, Polismyndigheten och Räddningstjänsten.

Samtidigt fortsatte händelsen och ungdomar anslöt till platsen. Fältteamet uppfattade då fortfarande den knivbeväpnade mannen som ett hot för dem själva och allmänheten. Fältteamet uppger att ungdomsgruppen påbörjade stenkastning mot mannen i syfte att avvärja det pågående angreppet mot fältteamet.

Den knivbeväpnade mannen stannade då upp och det övergick i en konflikt mellan ungdomarna och den knivbeväpnade mannen. Konflikten bestod både av stenkastning och verbala angrepp. Under konflikten hade mannen fortfarande kniven i handen. Hela händelseförloppet är under utredning av Polisen.

Fältteamet informerade Polisen

Enligt fältteamet anlände en första polispatrull till platsen klockan 19.23. Fältteamet hade hela tiden haft uppsikt över mannen och gav kontinuerligt information till Polisen. Detta ledde till att Polisen kunde lokalisera mannen och gripa honom.

- Mannen är nu anhållen misstänkt för grovt olaga hot mot grupp, narkotikabrott och brott mot knivlagen. Polisen utreder hela händelseförloppet, vilket även innefattar brottsrubriceringarna vårdslöshet i trafik och olovlig körning, samt situationen med stenkastningen, säger kommunpolis Dan Carlsson.

Lysekils kommun följer fortsatt brottsutredningen.

Särskilt tack

- Gårdagens händelse är givetvis helt oacceptabel. Jag vill passa på att lyfta fältteamets föredömliga agerande som är långt över vad man kan förvänta sig i en pågående och potentiellt mycket farlig situation. Utifrån den initiala informationen uppfattar jag att de har avvärjt ett pågående angrepp som hade kunnat leda till allvarliga personskador. Jag är väldigt tacksam för deras agerande, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Löpande information kommer att finnas i den veckovisa rapporteringen i det förstärkta trygghetsarbetet.

Kontaktinformation

Lysekils kommuns Trygghetstelefon: 031-334 12 19

Pågående brott: 112

Tipsa Polisen: 114 14

Brottsofferjouren: 116 006