Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.