Translate site

Translate

Meny

Ökad brandrisk

lägereld.

Med anledning av det varma och torra vädret uppmanar Räddningstjänsten Mitt Bohuslän nu till försiktighet vid eldning.

På grund av upptorkning i skog och mark uppmanar Räddningstjänsten Mitt Bohuslän till extra försiktighet vid eldning. Det råder inte eldningsförbud, men risken för bränder i skog och mark är hög i vårt område just nu.

Vid eldning gäller generellt att iaktta stor försiktighet. Vatten och lämpliga brandredskap ska finnas tillgängliga. Om det blåser bör man helt avstå från eldning eftersom det markant ökar risken för att en eld sprider sig. En vindby kan snabbt få allvarliga följder.