Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson.

I veckans nulägesbild med kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson får du också träffa Åse Andrén Gustafsson, rektor på Gullmarsgymnasiet. Hon berättar om hur pandemin påverkar höstterminen då eleverna åter är på plats efter vårens distansstudier.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.