Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Här ger kommunalråd Jan-Olof Johansson nulägesbild över veckan som gick samt ställer några frågor till Helén Lycke ordföranden i Företagarna i Lysekils kommun.