Translate site

Translate

Meny

Destinationsstrategin antagen

Fiskebäckskil.

Lysekils kommun en destinationsstrategi som ska hjälpa oss att utvecklas som plats.

Onsdagen den 13 mars 2019 antog kommunfullmäktige en destinationsstrategi för Lysekils kommun. Destinationsstrategin anger utvecklingsinriktningen för Lysekils kommun som attraktiv plats och är en del i arbetet med att förverkliga vision Lysekil 2030.

Cia Säll på avdelningen för hållbar utveckling har lett arbetet med strategin och är en av samordnarna inom utvecklingsområdet ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. Här berättar Cia mer om destinationsstrategin.

Destinationsstrategin är antagen av kommunstyrelsen – vad innebär det för Lysekils kommun?

Det innebär att vi har en tydlig inriktning för hur platsen Lysekils kommun ska utvecklas. Man kan säga att vi har fått en gemensam grund att stå på vilket gör det lättare att fatta beslut om hur vi ska ta oss vidare.

Vad kommer att hända nu när destinationsstrategin är på plats?

Strategin rekommenderar oss att arbeta med tio olika övergripande skiften. Ett skifte innebär en förändring som vi behöver göra i vårt sätt att arbeta med en specifik fråga.

Vi kommer därför att ta fram planer och program som definierar hur vi ska jobba vidare med prioriterade områden i strategin.

Vad hoppas du att destinationsstrategin ska bidra till?

Jag tror att destinationsstrategin blir ett verktyg som hjälper oss att göra Lysekils kommun till en ännu mera attraktiv plats. Tillsammans kan vi utveckla vår fysiska miljö och vårt utbud av intressanta aktiviteter året runt vilket vi alla har glädje av.

Cia Säll.

Cia Säll är en av samordnarna inom utvecklingsområdet ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”.

 

Om arbetet med destinationsstrategin

Destinationsstrategin har arbetats fram med underlag från tidigare insamlat material från medborgardialoger i ÖP-arbetet (Översiktsplan för Lysekils kommun), idéer via Lysekil Centrum Lab och olika former av stormöten och dialoger med företagsnätverk, föreningar och organisationer.

Dessutom har workshops genomförts under hösten 2018 i samarbete med företaget Kairos Future som arbetar med omvärldstrender och framtidsanalyser.

Läs gärna mer om destinationsstrategin och arbetsprocessen i våra tidigare nyheter: