Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen

Kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen och tar även upp punkter från dagens kommunstyrelsemöte.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.