Translate site

Translate

Meny

Militärövning på västkusten

militärbåt.

Foto: Mostphotos.

Mellan den 11-21 maj 2020 genomförs marinövningen Swenex 20 (Swedish Naval Exercise) i vårt område.

Övningen berör främst områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken.

Verksamheten kommer pågå både dag- och nattetid såväl på land som till sjöss. Det är därför viktigt att allmänheten följer de regler och restriktioner som gäller vid militära skjutfält, samt ser till att förtöja sina båtar på rätt sätt vid oskyddade bryggor eller i närhet av farled som inte är fartbegränsad.

Om du hör skottljud så vet du att det pågår en övning i området. Mer information om övningen hittar du på Försvarsmaktens hemsida - se länkar nedan.