Translate site

Translate

Meny

Hur fungerar sekretess i en kommunal organisation?

Som alltid är vi noga med sekretessen – läs mer om vad som gäller.

Om en person är smittad av Coronaviruset och har fått Covid-19 är det en information som är sekretessbelagd. Lysekils kommun får ingen information om det från vården. Om vi skulle få kännedom är det inget vi vare sig vill eller får offentliggöra på grund av sekretess.

Socialförvaltningens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Det ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer.

När du söker stöd och hjälp måste du kunna lita på att bestämmelserna om sekretess efterlevs. I princip skyddar sekretessen alla uppgifter om dina personliga förhållanden, undantagen regleras i lagstiftningen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 och är till för att skydda din personliga integritet.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialförvaltningens organisation. Den gäller inte bara vård- och omsorgspersonal, utan även administrativ personal, socialsekreterare, tolkar, lokalvårdare, personliga assistenter, ledsagare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, förtroendevalda med flera. Tystnadsplikten gäller även när dessa slutat sin tjänst inom socialförvaltningen.

Vad innebär tystnadsplikt och sekretess?

Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får lämna ut uppgifter om dig eller något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Vad kan hända?

Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef för verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.