Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen den 29 april

Kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka uppdaterar Jan-Olof Johansson lägesbilden i en ny film.