Translate site

Translate

Meny

Två dokumenterade fall av Covid-19 inom vård och omsorgsavdelningen

Vi har idag två konstaterade fall av covid 19 avseende brukare i Lysekils kommun

De här två brukarna är respektive en person boende på äldreboende och en person boende inom hemtjänsten.

Information pågår till boende och anhöriga på aktuell boendeenhet.

Kontakt är taget med sjukvården vad gäller provtagning och smittspårning.

Skyddsmaterial finns och används vid arbete där konstaterad smitta finns och om misstanke finns om smitta.

Vid frågor kontakta:

Joakim Hagertoft Säkerhetsstrateg 0523 61 31 12

eller Petra Borell Kommunikationschef 0523 -61 31 17