Translate site

Translate

Meny

Tre frågor till Leif i påsktid

tulpaner och målade påskägg i en korg.

Kommundirektör Leif Schöndell svarar på frågor om nuläget och önskar alla en fin påsk.

Vad är aktuellt i verksamheten just nu?

Självklart är det så att det är pandemin som varit i fokus i hela kommunens organisation. Vår prioritet är givetvis att klara av att lösa våra samhällsviktiga funktioner, särskilt inom vård och omsorg. Vi arbetar intensivt med interna direktiv för hur vi ska förhålla oss och motverka smittspridning. Det arbetet pågår hela tiden och vi följer utvecklingen i omvärlden.

Jag upplever att det finns ett stort engagemang från chefer och medarbetare i att hantera situationen på bästa sätt så att vi är förberedda när situationen blir allvarligare här i Lysekil. Vi måste vara medvetna om att vi i den här delen av landet ligger efter storstäderna när det gäller smittan.

Samtidigt ska den vanliga verksamheten fungera. Igår den 8 april presenterades årsredovisningen 2019 för kommunstyrelsen. När man stannar upp och summerar på det sättet så har vi tillsammans i förvaltningarna och de kommunala bolagen åstadkommit väldigt mycket positivt för hela Lysekilssamhället under det gångna året.

Vilka utmaningar ser du framåt?

Också här blir svaret pandemin. Vi måste med bevarat lugn tillsammans lösa kommunens grundläggande uppdrag de närmsta månaderna. Men den kommer ju också att få långsiktiga effekter, inte minst på ekonomin för kommunen eftersom skatteintäkterna med stor sannolikhet kommer att minska.

I den nyss startade budgetprocessen för 2021 finns det därför osäkerheter. Här får vi arbeta utifrån den kunskap vi har i nuläget men vara flexibla för att justera längre fram. Här kommer vi ju också att vara beroende av hur riksdag och regering väljer att stödja kommunsektorn framöver.

Hur kommer du att fira påsken?

Det är ju lite speciella förutsättningar i år så det blir i den allra minsta familjekretsen, det handlar om att undvika större sociala sammankomster för att begränsa risken för smittspridning.

Jag vill önska er alla en fin påskhelg. Passa på att koppla av och ta väl hand om dig själv och de dina. Men hjälp till att hålla nere smittspridningen genom att följa folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Så tänk på handhygienen, undvik onödiga resor, välj de mindre sociala sammanhangen och håll avstånd.

Och avslutningsvis – glöm inte att det kommer en tid efter coronavirus och covid-19. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom den här krisen och kanske också fått med oss en del lärdomar och erfarenheter som vi kan ha gott av i framtiden.

Leif Schöndell, kommundirektör