Translate site

Translate

Meny

Lägesbild för kommunen den 7 april

Kommunalråd Jan-Olof Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson talar om nulägesbilden i kommunen.

Varje vecka kommer Jan-Olof Johansson att uppdatera lägesbilden i en ny film.