Translate site

Translate

Meny

Resor till och från Lysekils kommun i Coronatider

Bifärjan mellan Finnsbo och Skår.

Invånare, besökare och delårsboende - nu måste vi alla hjälpas åt för att minimera smittspridning.

Lysekil är en kommun med många besökare och delårsboende och ni är viktiga för lokalsamhället, inte minst för våra näringsidkare.

Vi vill dock i dessa tider påminna om att Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet och att man är symtomfri när man reser för att hålla ner smittspridningen i landet. På så sätt ger vi hälso- och sjukvården bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter.

– Vi måste alla i detta läge göra vad vi kan för att minimera smittspridningen, inte minst av omsorg till våra äldre och personer i andra riskgrupper. Det ligger ett stort ansvar på var och en av oss att tänka oss för innan vi reser, detta gäller både till och från Lysekil, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Hemtjänst eller hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Den som bor i en annan kommun i landet har rätt att ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård om man till exempel vill besöka sin sommarstuga eller nära och kära i Lysekil.

I det läge som råder har hemtjänst och hemsjukvård inom kommunen ett mer ansträngt läge och det kan därför bli svårt att ge den vård och omsorg vi vanligtvis ger. Sjukfrånvaron är högre och vi behöver planera för eventuellt ännu högre frånvaro.

– Därför ber vi nu alla som tillhör en riskgrupp och tänker ansöka om hemtjänst eller hemsjukvård vid tillfällig vistelse att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten ger, säger Eva Andersson, förvaltningschef för socialförvaltningen.