Meny

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Från och med idag onsdag 11 mars inför socialförvaltningen besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden.

Besöksförbud

Det gäller även boendeenheter där det bedöms bo personer som är äldre eller särskilt känsliga för infektioner inom LSS/socialpsykiatriavdelningen.

Beslutet är en försiktighetsåtgärd med anledning av samhällsutvecklingen av det nya coronaviruset covid-19. Besöksförbudet gäller tills vidare och omfattar alla besökare.

Besöksförbudet införs eftersom Folkhälsomyndigheten har skärpt sin beredskap och rekommenderar nu att:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
  • Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.

Endast frisk personal får komma in på vård- och omsorgsboenden, och det är också viktigt att personal kan fortsätta vara frisk och ta hand om de boende. Sedan tidigare är det stärkta rutiner för basal handhygien som personal alltid ska arbeta efter.