Translate site

Translate

Meny

Klart godkänt i kommunkompassen

kompass.

Sveriges Kommuner och Regioners undersökning kommunkompassen ger Lysekils kommun klart godkänt betyg.

Med hjälp av kommunkompassen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har Lysekils kommun genomfört en utvärdering och analys av kvaliteten och sättet att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv.

Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som genomfört Kommunkompassen.

Visar styrkor och förbättringsområden

Utvärderingen visar hur väl kommunen fungerar och ger värdefull information om kommunens styrkor samt förbättringsområden för att ännu bättre möta framtidens behov.

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet att samspela i organisationen.

Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom åtta olika områden:

  1. Offentlighet och demokrati
  2. Brukarfokus, tillgänglighet och bemötande
  3. Politisk styrning och kontroll
  4. Ledarskap, ansvar och delegation
  5. Resultat och effektivitet
  6. Kommunen som arbetsgivare, personalpolitik
  7. Ständiga förbättringar
  8. Kommun som samhällsbyggare
Spindeldiagram över områden som SKR har använt sig av i bedömningen av kommunkompassen.

Diagram som visar att Lysekils kommun ligger nära genomsnittet i jämförelse med andra kommuner som genomfört Kommunkompassen.