Meny

Hur kan vi utveckla Lysekil som plats?

Händer som håller en planta.

Kom på trendföreläsning med Kairos Future den 26 november.

Välkommen till en kväll med trendspaning och samtal med Kairos Future kring hur vi tillsammans kan utveckla Lysekil till en ännu attraktivare plats för boende och besökare. Föreläsningen är öppen för alla.

Datum: 26 november 2019

Tid: 18.30 - ca 20.00, vi inleder med kaffe och tilltugg från kl. 18.00

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Lysekils kommun, Kungsgatan 44 i Lysekil

Anmälan: Senast den 22 november till ingegerd.thornadtsson@lysekil.se

Var med på resan

Vad är det som påverkar attraktiviteten hos en plats idag och imorgon? Kairos Future har gjort flera studier på temat och kommer dela med sig av trender och insikter.

Vi hoppas att just du vill vara med och delta med dina kunskaper, tankar och erfarenheter. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en framtidssäkrad attraktiv destination för alla.

Dagen efter föreläsningen träffas politiker och tjänstepersoner för att delta i workshops i syfte att planera för vidare aktiviteter.

Utveckla och följa trender

Omvärlden förändras allt snabbare och även behov och önskemål hos boende och besökare. Det räcker inte längre med en estetiskt vacker plats för att skapa attraktion, vi måste även fylla den med spännande och intressant innehåll och göra den tillgänglig för omvärlden ur både ett fysiskt och digitalt perspektiv.

Besöksnäringen har en viktig roll att spela för att skapa ett levande innehåll som även berikar de boende. Besökare kan även vara potentiella inflyttare om korten sköts rätt!

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”

Utdrag ur Vision Lysekil 2030öppnas i nytt fönster

Destinationsstrategi Lysekil 2030

Destinationsstrategi Lysekil, som antogs politiskt i mars, ger oss den framtida utvecklingsinriktningen för Lysekils kommun som attraktiv plats året runt för boende och tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.

Destinationsstrategin utgår från Lysekils kommuns vision 2030 och är också en del av arbetet inom utvecklingsområdet ”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö”. Strategin ligger också i linje med de av Västsvenska Handelskammarens rekommenderade åtgärder för ett förbättrat företagsklimat i Lysekil. Följ gärna det vidare arbetet med Destinationsstrategi Lysekil 2030 via Lysekils kommuns hemsida.

Nu går vi vidare med det gemensamma arbetet och denna kväll bjuder Therese Lundqvist från analysföretaget Kairos Future på en trendspaning och berättar mer om de förutsättningar i omvärlden som ligger till grund för de valda åtgärderna i strategin. Det krävs samverkan, förståelse och engagemang mellan flera olika intressenter för att utveckla en plats. En tydlig struktur, tillsammans med en gemensam målbild är grundläggande för en långsiktigt hållbar process.

Foton eller filmer från tillfället

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier. Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns. Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte. Personuppgiftsansvarig nämnd är kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post: dso.lysekil@jpinfonet.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.