Translate site

Translate

Meny

Lysekils kommun får en ny förvaltning

Fem klossar med stjärnor på.

Fyra förvaltningar blir fem när den nya arbetslivsförvaltningen införs från och med den 1 januari 2020.

Från och med årsskiftet får Lysekils kommun en ny förvaltning. Idag består kommunens organisation av fyra förvaltningar: socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

Med den nya arbetslivsförvaltningen blir det fem förvaltningar. Under arbetslivsförvaltningens tak samlas verksamheterna arbetsmarknadsenhet, vuxenutbildning och försörjningsstöd. De här verksamheterna finns idag i andra delar av organisationen.

Stärka samarbete och samverkan

Syftet med den nya förvaltningen är att stärka förutsättningarna för samverkan och samarbete mellan verksamheterna. Med gemensam ledning och styrning får verksamheterna i den nya förvaltningen möjlighet att lyfta gemensamma frågor på ett mer fokuserat och effektivt sätt.

Per-Henrik Larsson blir chef för arbetslivsförvaltningen med ansvar för att leda och samordna arbetet inom förvaltningen. Per-Henrik arbetar idag som chef för arbetsmarknadsenheten.

Per-Henrik Larsson.

Per-Henrik Larsson blir chef för arbetslivsförvaltningen.