E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och en hand.

Trygghetsgruppen informerar om det pågående arbetet och ger brottsförebyggande råd och tips.

Denna information är en del i den trygghetsfrämjande arbetsmetoden ”Effektiv samordning för trygghet ” (EST). Med hjälp av metoden inhämtar trygghetsgruppen löpande information – från Lysekils kommuns verksamheter och Polisen – kring trygghet och brott samt prioriterar områden för olika insatser. Läs gärna mer om metoden på kommunens hemsida Effektiv samordning för trygghet Öppnas i nytt fönster..

Målet är att öka informationen om Lysekils kommuns trygghetsarbete och ge tips och råd i vardagen. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta trygghetsgruppen via trygghetsgruppen@lysekil.se.

Om trygghetsläget just nu

Totala antalet anmälda brott under perioden 1 juni 2019 till och med 31 augusti 2019 uppgår till 561 vilket innefattar alla brottstyper, allt från förlorat gods, viltolyckor till olaga hot/misshandel.

Jämfört med motsvarande period föregående år har färre brott anmälts. 2015 anmäldes 696 brott i juni, juli och augusti. Kurvan sluttar åt rätt håll.

Våldsbrott

Jämfört med motsvarande period förra året har just våldsbrotten i offentlig miljö sjunkit från 30 till 24 anmälda brott.

Ett av de mest uppmärksammade våldsbrotten är det som benämnts som knivdåd i stadsparken i Lysekil. Enligt kommunpolisen pågår förundersökningen fortfarande och det finns ingen misstänkt i ärendet. Utredare arbetar fortfarande med att klargöra händelseförloppet.

Tillgreppsbrott

Det totala antalet anmälda tillgreppsbrott har minskat jämfört med motsvarande period förra året. Under juni, juli, augusti har 99 tillgreppsbrott anmälts. 2018 var det 140 anmälda tillgreppsbrott motsvarande period. 2015 var siffran 218 anmälda brott.

Skadegörelse

Under den gånga perioden har 36 skadegörelser anmälts. Under motsvarande period förra året uppgick anmälningarna till 49.

Allmänt

Summering av sommarmånaderna 2019
Flera stora evenemang har genomförts som varit mycket välbesökta. Kommunpolisen ser tendenser på att Lysekils kommun har blivit en mer etablerad nöjeskommun vilket resulterat i fler krogrelaterade händelser sommartid. Men den övergripande uppfattningen är att det har varit god ordning vid de större evenemangen.

Examensarbete i kriminologi – Malmö Universitet
Kriminologistudenterna Ellen Alfredsson och Julia Larsson genomförde under våren sitt examensarbete i kriminologi här i Lysekil på uppdrag av Lysekils kommun. Kommunen var intresserad av att veta mer om medborgarnas förtroende till, förväntningar på och kunskap om de brottsförebyggande aktörerna så som kommunen och Polismyndigheten.

En kortfattad slutsats från examensarbetet är att det är fortsatt högt förtroende för Polismyndigheten och att många kommuninvånare saknar kunskap om kommunens brottsförebyggande arbete. Kommunikationen kring kommunens brottsförebyggande arbete behöver utvecklas. Medborgardialog är en metod som bör användas i större utsträckning i det framtida trygghetsarbetet.

I examensarbetet lyftes särskilt socialpedagogerna på Gymnasieskolan fram när de yngre intervjupersonerna fick ange vad som bidragit till trygghet. Motsvarande funktioner finns även på högstadiet. Examensarbetet bekräftar att dessa funktioner är viktiga för en trygg skolmiljö för våra elever. Bra jobbat!


Lysekils kommuns och polisens arbete de senaste två månaderna

Utöver nedanstående punkter pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete i våra ordinarie verksamheter; skola, socialtjänst och fritid.

Ökad närvaro

Lysekils kommun och Polismyndigheten har under hela sommaren fortsatt att arbeta med närvaro i geografiskt prioriterade områden.

Kommunens verksamheter
Under sommaren 2019 har fritidsenheten, kulturenheten och socialförvaltningens fältare erbjudit en rad kostnadsfria aktiviteter som varit riktade till våra barn och unga. Sommarlovsaktiviteter 2019

Trygghetsvandringar genomfördes:

 • lördagen den 8 juni
 • fredagen den 14 juni (studenten)
 • lördagen den 22 juni (midsommardagen och Cruising i Lysekil)
 • fredagen den 28 juni

Därefter tog trygghetsvandrarna ett välförtjänt semesteruppehåll under veckorna 27 – 31. Efter uppehållet har trygghetsvandringar genomförts:

 • fredagen den 9 augusti
 • fredagen den 16 augusti
 • fredagen den 23 augusti

Trygghetsväktare från bevakningsbolaget NOKAS har varit igång hela sommaren och arbetat med närvaro i våra tre geografiskt prioriterade områden.

Polismyndigheten
Polisen har patrullerat i kommunen främst kvälls- och nattetid. Sommartid förstärks ordinarie polis med så kallade sommarpoliser. I år har 4 poliser utgått från Lysekil polisstation under de mest frekventa semesterveckorna.

Den 11 juni genomfördes en så kallad arbetsplatskontroll på flera olika företag (bland annat biltvättar, verkstäder, restauranger, livsmedelsaffärer) i Lysekils kommun. Det var en samverkansinsats med bland annat Arbetsmiljöverket, Kronofogden och Skatteverket. Samtliga myndigheter har ärenden efter besök från de aktuella arbetsplatserna.

Förbättrad trafiksituation

För att förbättra trafiksituationen i vissa områden har avdelningen Mark och Gata tagit fram åtgärdsförslag.

Gymnasieskolan / Campus Väst
Området i anslutning till huvudentrén på Gymnasieskolan kommer att åtgärdas och arbetet planeras att inledas under hösten 2019.

Stångenässkolan
Avdelningen för Mark och Gata tittar på alternativa åtgärdsförslag för att komma tillrätta med trafikmiljön i samband med lämning och hämtning på Stångenässkolan.

Hastighetsreducerande åtgärder
Polisen har genomfört trafikkontroller.

Fler trygghetsvandrare

Vid den senaste trygghetsvandrarintroduktion den 27 augusti tillkom tyvärr inte några nya trygghetsvandrare. Vi är totalt 32 trygghetsvandrare, men behöver alltid bli fler och välkomnar alla som vill komma med!

Vi har sedan i november 2018 börjat med att lägga introduktionen tillsammans med planeringsmötet för våra trygghetsvandrare. Förhoppningen är att kontinuiteten i introduktionstillfällena ska underlätta för den som vill engagera som trygghetsvandrare.

Nästa introduktionstillfälle genomförs den 22 oktober klockan 18.00 i Lysekils kommunhus och vi behöver fortfarande bli fler. Den som vill komma med anmäler sig på enklaste sätt genom att maila till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Prioriterade områden

Under perioden har följande områden uppmärksammats och prioriterats inom EST-arbetet. Insatser från både Lysekils kommun och polisen har riktats specifikt mot dessa områden.

Centrum, Badhusberget och gatorna där emellan

Förekomst av tillgreppsbrott samt ungdomar som uppehåller sig på vissa platser, vilket skapar otrygghet. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott.

Mariedal

Förekomst av tillgreppsbrott, skadegörelse och störande mopedkörning. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, trygghetsvandrare, polis) i syfte att förhindra brott samt åtgärder i den fysiska miljön för att förhindra obehörig trafik.

Centrala Brastad

Förekomst av olovlig körning samt ungdomssamlingar på specifika platser. Insatser för att öka närvaron av trygghetsfrämjande funktioner (väktare, fältare, fritidsledare, polis) i syfte att förhindra brott samt utredning av åtgärder i den fysiska miljön för att förbättra trafikmiljön kring Stångenässkolan.

Kommande arbete hösten 2019

Trygghetsgruppen i Lysekils kommun planerar nu höstens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Vårt fokus är att öka kunskapen om brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete och utveckla våra interna arbetssätt.

Orsaksanalys

Trygghetsgruppen har arbetat fram en intern mall för orsaksanalys för att våra verksamheter ska ha ett bra metodstöd att använda för att komma fram till effektiva och kloka brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder. Planering för implementering pågår.

Informationskväll om huskurage och Grannsamverkan i flerbostadshus

Trygghetsgruppen planerar att genomföra en informationskväll om metoderna Huskurage och Grannsamverkan i flerbostadshus. Datum för kvällen kommer ut så snart som möjligt via webben och sociala medier.

Medborgardialog

Trygghetsgruppen planerar för medborgardialoger under 2020 och vi kommer berätta mer om detta under hösten.

Trygghetstips hösten 2019

Ta gärna del av våra trygghetstips nedan så att vi alla kan hjälpas åt att öka tryggheten i Lysekils kommun.

Ökad risk för inbrott

Kommunpolisen meddelar att hösten normalt sett är en period där inbrott i bostäder och fritidshus ökar. Gå gärna in på Stöldskyddsföreningens webbplats eller kontakta ditt försäkringsbolag för att få tips och råd om hur du kan förebygga bland annat inbrott.

Fritidsgården

Fritidsgården i Lysekil hade återinvigning söndagen den 25 augusti. Hiphopbussen kom i samband med detta till Lysekil och fritidsgården. Det var många som kom till återinvigningen och fritidsgården har varit välbesökt sedan dess.

Fritidsgården kommer att hållas öppen:

 • Måndagar 14.00 – 21.00 för högstadiet och gymnasiet.
 • Tisdag: 14.00 – 17.00 för mellanstadiet och samma dag 18.00 – 21.00 för högstadiet.
 • Torsdag: 14.00 – 17.00 för mellanstadiet och samma dag 18:00 – 21.00 för högstadiet.
 • Varannan fredag 18.00 – 23.00 för högstadiet och gymnasiet.

Reflexer och cykelbelysning

Nu när hösten närmar sig och dygnets ljusa timmar blir allt färre är det viktigt att ha ordentliga reflexer på sig när man rör sig ute i trafiken. Enligt statistik från försäkringsbolagen är risken att bli påkörd av en bil är 3 gånger så stor i mörker som i dagsljus. Redan i skymningen ökar risken.

Utan reflex upptäcker bilisten dig inte förrän på 20 meters avstånd, men det kan vara svårt att hinna bromsa in tillräckligt om man kommer i en hög hastighet. Att bära reflexer är ett enkelt och billigt sätt att minska olycksrisken. När en bra reflex träffas av ljuset från en strålkastare, syns du redan på ca 125 meters håll. Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. De flesta olyckor med gående sker nämligen i tätbebyggda områden med gatubelysning. Ha därför för vana att alltid bära reflex oavsett om du vistas i stan eller är ute och promenerar på en landsväg. Visste du att reflexer åldrar och tappar mycket av sin reflektionsförmåga över tid? Rekommendationen är att byta ut sina reflexer varje år.

Cyklar du under de mörka timmarna på dygnet så är det en självklarhet att även din cykel ska vara utrustad med reflexer och fungerande belysning.

112-appen

SOS Alarm har nyligen lanserat en ny app som du kan ladda ner på din smarta telefon. Den kallas helt sonika för 112-appen. Genom den vill SOS Alarm öka tryggheten och snabbt och effektivt sprida viktig information till allmänheten.

Med hjälp av 112-appen kan du:

 • få information om olyckor som sker närheten
 • ta emot VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och annan liknande krisinformation
 • få mer kunskap om trygghet och säkerhet genom kristips, instruktionsfilmer med mera
 • lära dig om andra viktiga telefonnummer, exempelvis till Polisen och 1177 Vårdguiden.

Du hittar appen i Appstore Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Google Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bli trygghetsvandrare

Vi behöver bli fler. Ny introduktion genomförs den 27 augusti kl. 17.30 i kommunhuset i Lysekil. Att bli trygghetsvandrare och vara ute och vandra med andra är ett utmärkt sätt att själv få en bild av verkligheten och en möjlighet att bidra till ökad trygghet för alla.

Anmäl dig till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Läs mer om trygghetsvandrare på webbsidan trygghetsvandrare på vår externa webbplats.

Starta Grannsamverkan

Gå gärna in på webbplatsen www.samverkanmotbrott.se för att läsa mer om vad grannsamverkan är och hur man går tillväga. Vid frågor eller intresse, kontakta kommunpolis Dan Carlsson via 11414.

Starta Båtsamverkan

Varje år stjäls det båtmotorer. För att minska antalet stölder arbetar Polisen, försäkringsbranschen och Larmtjänst aktivt med båtsamverkan. På Larmtjänstens Båtsamverkans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om båtsamverkan fungerar. Vid frågor eller intresse kan du kontakta polisinspektör Thomas Andersson som är samordnare för båtsamverkan i Fyrbodal. Han nås på telefonnummer 114 14.

Nästa nyhetsbrev

Nästa nyhetsbrev publiceras i mitten på november. Vill du ha det direkt i din mail? Anmäl då din mailadress till trygghetsgruppen@lysekil.se.

Mer om Effektiv Samordning för Trygghet

Sedan september 2018 har Lysekils kommun, tillsammans med Polisen och andra viktiga aktörer, inlett ett trygghetsfrämjande arbete enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, förkortat EST.

EST bygger på kriminologiska teorier som pekar på faktorer som kan påverka tryggheten. Syftet med EST är att hela tiden prioritera arbetet utifrån en aktuell lägesbild där fokus ligger på tryggheten i det offentliga rummet.

För mer information kontakta:

Trygghetsgruppens representanter:

 • Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg
 • Anna Nyman Holgersson, folkhälsostrateg
 • Sanna Lannesjö, integrationsstrateg

trygghetsgruppen@lysekil.se

Telefon: 0523-61 30 00