Meny

Dela sidan på sociala medier

Glöm inte svara på vad du tycker om Lysekils kommun

Enkät från SCB som dekoration

Ta möjligheten att svara om du är en av de slumpvis utvalda deltagarna. Ditt svar betyder mycket. Du bidrar till utveckling i och med det.

I SCB:s medborgarundersökning får du som kommuninvånare tycka till om din kommun. Den kommun du bor i har gett i uppdrag åt statistikmyndigheten SCB att göra medborgarundersökningen. Dina svar används tillsammans med andras svar för att beskriva hur ni som bor i kommunen tycker det är att bo och leva i kommunen. Det tar cirka tio minuter att svara på enkäten. Postenkäter måste postas senast den 29 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är 4 november, kl. 13.00.

Statistiken kommer finnas hos din kommun i december 2019

Statistiken används framförallt av ledningen i din kommun och kommunens förvaltningar. Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av forskare och andra som tar fram statistik.

Kan någon få veta vad just jag har svarat?

Ingen i din kommun kommer att kunna se vad just du svarat om kommunens verksamheter. I resultaten och statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller någon annan har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB eller forskare som tar fram statistiken. Att just du är med beror endast på slumpen. Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i din kommun som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen och politikerna i din kommun kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

Vad händer om jag inte deltar?

Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. Dina svar kan inte ersättas av någon annans. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får din kommun att jobba vidare med.

Kan jag svara på andra språk?

Ja. Webbenkäten finns förutom på svenska även på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Vill du ha en arabisk enkät kan du ringa 010-479 69 30, så skickar vi den till dig.