Meny

Dela sidan på sociala medier

Granskningsutlåtandet godkänt

Rullar med ritningar

På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde idag beslutades det om att godkänna granskningsutlåtandet kring detaljplan för sjukhusområdet, Slätten 15:7.

Lysekils sjukhus har idag många tomma lokaler. I linje med kommunens vision om att vara en kommun i tillväxt skulle en utveckling av sjukhusområdet kunna leda till att bostadsbeståndet ökar samt fler arbetstillfällen uppstår i Lysekils tätort.

Det behövs tas fram en ny detaljplan (Sjukhusområdet, Slätten 15:7) för området för att kunna komplettera befintlig vårdverksamhet med bostäder samt kontor- och utbildningsverksamhet.
Området vid Lysekils sjukhus är redan utbyggt med befintlig infrastruktur och närhet till allmän service. Genomför man planförslaget medför det också att man inte tar i anspråk oexploaterad mark i våra attraktiva natur- och rekreationsområden.

Förslag på utveckling

Platsen i området gör det lämpligt att förtäta med exempelvis hyresrätter, trygghetsboende och seniorboende. Planförslaget innebär samtidigt att befintlig vårdverksamhet kommer att kunna finnas kvar och vid behov utvecklas.

I processen med att ta fram en ny detaljplan för sjukhusområdet är nu granskningsfasen avslutad. På samhällsbyggnadsnämndens sammanträde idag beslutades det om att godkänna granskningsutlåtandet där förvaltningen har svarat på de yttranden som inkommit under granskningsperioden.

"Positiv utveckling av Lysekils tätort"

Beslutsprocessen, som fortsätter under hösten, kommer att gå genom samhällsbyggnadsnämnden och hela vägen till kommunfullmäktige för att därefter kunna vinna laga kraft.

Vi förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden anser att innehållet i planförslaget bidrar till en positiv utveckling av Lysekils tätort genom att skapa nya bostadstillfällen med fokus på livskvalitet och hälsa.

Mer information om detaljplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida, se länk nedan.