Lyssna

Translate site

Translate

Meny

Fem frågor till Cia

Cia Säll.

Läs intervjun med destinationsstrateg Cia Säll som berättar om arbetet med framtidens turistinformation i Lysekils kommun.

Lysekils kommun arbetar för att utveckla och anpassa turistinformationen efter trender i vår omvärld. Det innebär bland annat utökad digital service och att man möter besökarna där de befinner sig.

Redan i sommar kommer man att kunna se förändringar kring turistinformationen i Lysekil med omnejd. Cia Säll arbetar som destinationsstrateg i Lysekils kommun. Här berättar hon mer om arbetet med framtidens turistinformation i kommunen.

Vilka förändringar kommer vi att kunna se i Lysekils turistinformation redan i sommar och varför genomförs de?

Det som är lite annorlunda från och med i sommar är att det inte längre kommer att finnas någon turistinformationsbod på ångbåtsbryggan vid Rosviks torg. Det kommer inte heller att finnas någon turistinformation på Havets Hus.

Det finns istället möjlighet att få turistinformation och service på plats i form av så kallade InfoPoints.

Den traditionella formen av turistinformation, när man besöker en lokal, efterfrågas inte i samma utsträckning som tidigare. Sedan 2013 har besöksantalet i vår turistinformation på ångbåtsbryggan minskat med drygt 40 procent.

De flesta besökare har redan både planerat och bokat via digitala verktyg när de kommer till oss. Därför vill vi öka vår digitala närvaro och finnas med redan på planerings och bokningsstadiet.

Vad är en InfoPoint?

Lysekils turistinformation samarbetar med ett antal företag och verksamheter runt om i kommunen för att ge god service till besökare på plats – både boende och hitresta. Dessa platser kallas InfoPoints.

InfoPoint ska vara en plats med ett strategiskt geografiskt läge ur ett besöksserviceperspektiv och/eller är en reseanledning som lockar många besökare. Hit ska man kunna vända sig för att få svar på de vanligaste frågorna, samt få tips på vad som finns att se och göra.

Platserna kan vara en boendeanläggning, ett besöksmål, en butik, gästhamn, ett café eller en restaurang. I dagsläget har Lysekil elva InfoPoints runt om i kommunen som har öppet året runt samt de kommunala gästhamnarna som har öppet under sommarsäsongen.

Sparar Lysekils kommun pengar genom att inte ha en lokal för turistinformation?

Nej, turistinformationen kommer att ha samma kommunala budget som tidigare men det finns en skillnad i det ekonomiska upplägget. Tidigare bestod turistinformationens finansiering av den kommunala budgeten samt en del som finansierades av näringslivet via serviceavgifter och annonsförsäljning.

Nu väljer vi att endast arbeta med den kommunala budgeten eftersom vi fått signaler från näringslivet om att man inte upplevt önskad effekt av vare sig serviceavgifterna eller annonsförsäljningen. Vi tror att det nya upplägget kommer att skapa mer nytta och värde för fler näringsidkare runt om i hela kommunen.

Blir det färre tillfällen för sommarjobb när turistboden inte längre finns?

Ja, det blir färre tillfällen till sommarjobb på turistinformationen och det rör sig om tre arbetstillfällen. Däremot ökar detta den privata turistnäringens möjligheter att säsongsanställa och vi vet att kompetensbrist är ett stort bekymmer för näringen.

Alla besökare är inte så digitala och använder inte mobiltelefon och dator – hur kan de få information?

Förutom den hjälp man kan få på våra InfoPoints finns kommunens turistinformatör Elisabeth Thörnblom på plats i kommunhuset. Besökare välkomna att besöka, ringa eller maila henne.

Det finns också möjlighet att besöka kommunens kontaktcenter som under 2019 tar form i kommunhusets entré och succesivt utvecklar det fysiska mottagandet och bemötandet och gärna hjälper till och svarar på frågor.

Kontakt

Cia Säll, destinationsstrateg

Besöksadress: Kungsgatan 44, Lysekil
Telefon: 0523 – 61 30 00
Mail: cia.sall@lysekil.se