Meny

Dela sidan på sociala medier

Årsmöte i Ett enat Bohuslän

Gruppbild av deltagarna i årsmötet för Ett enat Bohuslän

Deltagarna vid årsmötet för Ett enat Bohuslän.

Representanter från Bohusläns kommuner träffades för årsmöte och samverkan kring besöksnäring.

Fredagen den 8 mars var det årsmöte inom samarbetet ”Ett enat Bohuslän”. Samarbetet bygger på en gemensam avsiktsförklaring mellan Bohusläns alla kommuner om att samverka kring besöksnäringen.

Representanter från alla kommuner i Bohuslän samlades på Gullmarsstrand i Fiskebäckskil. Lysekils kommun representerades av kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson, kommundirektör Leif Schöndell samt turismutvecklare Cia Säll och samordnare Viktoria Drottz från avdelningen för hållbar utveckling.

Välkomna till Lysekil

Kommunstyrelsens ordförande, Jan-Olof Johansson, hälsade alla välkomna till Lysekils kommun och Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande i Kungälvs kommun, delade med sig om deras resa med ”Ett enat Bohuslän”.

Därefter berättade Cia Säll turismsamordnare i Lysekils kommun om det pågående arbetet med Destinationsstrategi Lysekil 2030. Maria Kjellsson VD på Gullmarsstrand presenterade anläggningen och aktuella utvecklingsprojekt.

Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland var också på plats och talade om attraktionen i Västra Götaland och Bohuslän som bärs av mångfalden i miljöer, upplevelser och kulturuttryck.

Nuläge och framtid

Korta presentationer av arbetet inom fokusområdena under 2018 gavs av respektive ansvarig kommun. Därefter presenterade Västkuststiftelsen en lägesrapport om arbetet med vandringslederna Bohusleden och Kuststigen som sker i samverkan med kommunala representanter.

Företagen, representerade av Inger Persson från Vitlycke museum, Pelle Olausson från Lagunen Camping och Patric Österström från Stenungsbaden, berättade om resultatet av samverkan kring marknadsföringskampanjerna ”Vår bästa tid är nu” och ”Expedition Bohuslän”.

Fredrik Lindén från Turistrådet och Ann Haraldsson från Södra Bohuslän berättade hur Bohuslän synts under 2018 och hur arbetet med cykelturismen utvecklas.

Naturturismkonferensen ATTA World Summit 2019

Under september månad arrangeras den stora naturturismkonferensen ATTA World Summit 2019 i vårt område. Visit Sweden är huvudarrangör och konferensen kommer att förläggas till Västsverige med säte i Göteborg. Regional projektledare är Turistrådet Västsverige i samverkan med lokala företag och turistorganisationer. Under en dag som kallas för Day of Adventure den kommer de circa åttahundra deltagarna att ge sig ut på äventyr runt om i regionen och Bohuslän.

Deltagarna kommer från hela världen och är journalister, researrangörer, naturturismföretagare m.fl. Tidigare år har arrangemanget hållits i alltifrån Chile och Alaska till Namibia, Brasilien och Mexiko. Regional representant är Chris Doyle från Adventure Travel World Summit som presenterade sig digital under årsmötet.

Fokusområden för samverkan 2019

Under årsmötet beslutade de politiska representanterna om fokusområden för 2019:

  • Vandringsleder
  • Cykelled genom Bohuslän
  • Kollektivtrafik
  • Myndighetsuppvaktning
  • Tillståndsgivning

Samverkan skapar kollektiv attraktivitet

- ”Att samverka över kommungränser är en nödvändighet för att få till utveckling inom de olika fokusområdena. Att det finns en enighet i Bohuslän skapar förutsättningar för att få till långsiktiga och hållbara resultat i olika frågor. Detta genererar i sin tur en kollektiv attraktivitet som är grunden för ett Bohuslän att bo och verka i, samt besöka”, säger Cia Säll, turismutvecklare på avdelningen för hållbar utveckling i Lysekils kommun