Meny

Dela sidan på sociala medier

Digitalisering för en hållbar framtid

Projektarbete framför dator.

Studenter från Chalmers tekniska högskola tar fram förslag på digitala innovationer i ”The Lysekil Challenge”.

Som en del av sin utbildning på programmet för Industriell ekonomi deltar studenter från Chalmers tekniska högskola i ”The Lysekil Challenge”.

Utmaningen handlar om att ta fram förslag på digitala innovationer som stöttar Lysekils kommuns arbete med att nå vision Lysekil 2030.

Inspiration i utvecklingsarbetet

I slutet av januari besökte Michael Johansson, chef för avdelningen för hållbar utveckling, och Anne Gunnäs, samordnare för Maritima Lysekil, Chalmers för att träffa studenterna. Kommundirektör Leif Schöndell och digitaliseringsstrateg Tove Andersson var också med. Studenterna fick veta mer om Lysekils kommun, våra utmaningar och hur vi arbetar med vår
vision.

- Det ska bli spännande att få ta del av studenternas innovationer som jag tror kommer vara nyskapande och inspirerande. Vi behöver energi och kraft i vårt utvecklingsarbete och jag ser fram emot presentationerna, säger kommundirektör Leif Schöndell.

Jurypresentation i Lysekil

Studenterna kommer nu att arbeta fram förslag på digitala verktyg, förslagen ska presenteras för en jury som Lysekils kommun har utsett.

Juryn består av kommunalråd Jan-Olof Johansson, Leif Schöndell, Tove Andersson och Michael Johansson. Juryns röster står för halva bedömningen och sedan får allmänheten rösta på sina favoriter i Lysekil Centrum Lab. Det vinnande förslaget belönas med äran och ett diplom.

Studenternas arbeten kommer att presenteras i Lysekil Centrum Lab den 15 till den 30 mars.

- Det är en fantastisk möjlighet för oss i Lysekils kommun att få samarbeta med Chalmers. Jag är säker på att vi får idéer som hjälper oss att möta framtidens behov, säger Tove Andersson.

Vision Lysekil 2030

Så här lyder Lysekils kommuns vision som är döpt till Vision Lysekil 2030:

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”