Meny

Dela sidan på sociala medier

Dialog om framtidens utmaningar

Förtroendevalda i kommunfullmäktigesalen.

Omvärldsdag med Lysekils kommuns förtroendevalda för att samtala om framtida utmaningar och möjligheter.

Onsdagen den 30 januari var alla förtroendevalda politiker i Lysekils kommun inbjudna till en omvärldsdag.

Syftet med dagen var att skapa en gemensam omvärldsanalys utifrån de 13 omvärldstrender som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har identifierat som viktiga.

Omvärldsanalysen kommer att vara ett av de verktyg som Lysekils kommuns politiker använder i arbetet med budet 2020. Analysen ska vara ett stöd för att kunna göra rätt
ekonomiska satsningar utifrån de behov som man tror kommer att uppstå.

13 trender som påverkar Sveriges kommuner

Deltagarna fick en genomgång av budgetprocessens upplägg och utredare Kristina von Schenck Johansson berättade mer om SKL:s arbete med de 13 omvärldstrenderna.

Trenderna bedöms påverka det kommunala uppdraget i hela Sverige fram till 2030 och finns sammanfattade i en film som SKL har tagit fram. Kristina visade filmen som heter ” 13 trender som påverkar Sverige 2018” och finns på SKL:s webbplats.

Dialog om hur trenderna påverkar Lysekils kommun

Efter filmvisningen var det dags att fokusera på hur trenderna påverkar Lysekils kommun framöver. Folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson ledde en värderingsövning där olika fakta om Lysekils kommun belystes. Anna visade också ett bildspel som presenterade fakta, statistik och siffror om Lysekils kommun för att ge en aktuell bild av läget.

Värderingsövningen tillsammans med bildspelet och SKL:s arbetsmaterial gav en bra grund till
eftermiddagens gruppdialoger där man samtalade om framtiden.

Varje grupp fick utifrån de olika trenderna och ett antal frågeställningar sammanfatta sina
slutsatser.

Samlad omvärldsanalys

I mitten av december anordnades även en omvärldsdag för Lysekils kommuns chefer enligt
liknande upplägg. Slutsatserna från de båda omvärldsdagarna kommer att sammanställas till en samlad omvärldsanalys. Omvärldsanalysen kommer att användas som ett viktigt underlag i budgetarbetet.

Förtroendevalda i kommunfullmäktigesalen.

Folkhälsostrateg Anna Nyman Holgersson lyfte olika fakta om Lysekils kommun genom en värderingsövning. Deltagarna fick ställa sig på olika platser i kommunfullmäktigesalen för att välja det svarsalternativ som man trodde var rätt.