Meny

Dela sidan på sociala medier

Hållbarhetsarbete

Pappa och son som plockar tomater.

Lysekils kommun representerad i nationell kommitté som ska uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling.

Flera svenska kommuner tar tillsammans med Sveriges Ekokommuner (Sekom) initiativ till att uppdatera den svenska standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner (SS 85 4000) i enlighet med Agenda 2030.

Standarden kommer därmed att spela en viktig roll och bidra till att stärka kommunernas möjlighet att arbeta med implementeringen av FN:s globala mål. Revideringen projektleds av SIS.

En standard kan beskrivas som gemensam lösning på ett återkommande problem. Du kan läsa mer om olika standards på webbplatsen för SIS (Swedish Standards Institute.)

Om du vill veta mer om FN:s globala mål hittar du mer information på webbplatsen www.globalamalen.selänk till annan webbplats .

Bra struktur för arbetet med hållbarhetsfrågorna

Lysekils kommuns integrationsstrateg Sanna Lannesjö på avdelningen för hållbar utveckling är en del av den tekniska kommittén, TK 588, som påbörjat arbetet med att revidera standarden.

- Sverige ligger redan långt framme vad gäller internationell standardisering på
hållbarhetsområdet. Med den reviderade standarden som processvägledning får vi en bra struktur för att arbeta systematiskt med hållbarhetsfrågorna. Det är ett viktigt, spännande och intressant arbete vi har framför oss, säger Sanna.

Målgruppen för standarden är förutom kommuner, landsting och regioner även regionala samverkansorgan, ideella föreningar, intresseorganisationer, myndigheter och statliga kommittéer.

Den svenska standarden för hållbar utveckling är inte avsedd för certifiering utan är en processvägledande standard.

Mer information

Ta gärna kontakt med Yacine Slamti, projektledare SIS yacine.slamti@sis.se eller Ellinor
Avsan, ordförande för Sveriges Ekokommuner (Sekom) ellinor.avsan@varmdo.se. Du
kan också läsa mer på webbplatsen för SIS.