Meny

Dela sidan på sociala medier

Dialog om framtiden

Foto från besök på Preemraff.

Linda Wising verksamhetsutvecklare, Anna Wigell avdelningschef plan och bygg, Christian Wrangmo avdelningschef fastighet och service, Fredrik Torstensson avdelningschef mark och gata, Stig Nilsson, samhällskommunikatör på Preemraff samt Per Garenius, samhällsbyggnadschef.

Preemraffs expandering kommer att påverka Lysekils kommuns utvecklingsarbete inom samhällsbyggnadsområdet.

I oktober besökte samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp Preemraff för att få övergripande information om Preemraffs utvecklingssatsning.

Satsningen kommer att skapa en stor sysselsättningseffekt som påverkar hela Lysekils
kommun. Det befintliga raffinaderiet kommer att kompletteras med nya processanläggningar inom det så kallade ROCC-projektet (Residue Oil Conversion Complex).

Utbyggnaden medför cirka 1000 arbetstillfällen under byggtiden i tre år och ungefär 100–200 fasta jobb på Preemraff efter uppstart. Förutsatt att alla tillstånd blir klara tror Preem att utbyggnadsarbetet kan starta under 2020.

Detta innebär att Lysekils kommun måste rustas på flera sätt inför framtiden.

- Det finns stora utvecklingsplaner för Preemraff Lysekil och vi har nu tillfälle att utveckla Lysekils kommun tillsammans. En viktig del av utvecklingen är att öka bostadsbyggandet och kunna erbjuda attraktiva bostäder, säger Per Garenius, samhällsbyggnadschef.

Stort behov av bostäder

Det finns ett stort behov av bostäder de kommande åren i Lysekils kommun. I arbetet med att möta efterfrågan blir alla delar i kedjan, från detaljplan till färdig byggnad viktiga.

Det handlar dels om att utöka planberedskapen för bostäder i kommunen och dels om
att de aktörer som redan har detaljplanerad mark för bostäder nyttjar sina byggrätter. Ett utbud av varierande boendeformer är att föredra för att möta olika behov på bostadsmarknaden. Inte minst finns ett stort intresse av hyresrätter i framförallt Lysekils stad.

- Detaljplaner för bostäder och vidare ett genomförande av dessa är ett prioriterat fokusområde för samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är också ett viktigt steg i arbetet mot
vision Lysekil 2030, säger Per Garenius.