Meny

Dela sidan på sociala medier

Tyck till om Lysekils turistinformation

Foto på Stångehuvud.

Delta i förstudie och svara på frågor om hur framtidens turistinformation ska utvecklas.

”Framtidens turistcenter” är en förstudie som undersöker hur dagens turistinformation kan utvecklas till en framtida mötesplats och innovationsarena för en bredare målgrupp.

Förstudien är sprungen ur och kopplad till projektet Maritim Utveckling i Bohuslän (MUB), som syftar till att skapa förutsättningar för företagare att stärka sin innovationskraft. Studien kopplar även till och bygger vidare på Lysekils kommuns utvecklingsarbete inom turism och
framtagandet av en destinationsstrategi.

Förstudien utförs under hösten 2018 av två forskare vid Göteborgs universitet, finansierade av Västra Götalandsregionen respektive MUB, i samarbete med Lysekils kommun.

Lämna dina idéer

Som boende, företagare, eller besökare i Lysekils kommun har du nu chansen att lämna åsikter och idéer på hur du vill att Lysekils turistinformation ska utvecklas för framtiden. Du bidrar genom att svara på två frågor via denna länk:

Det finns också en mobil utställning i Lysekil Centrum Lab där du kan lämna dina synpunkter och tankar.

Tack för din medverkan!